Pravidla Cosplay

Obecná pravidla:

– cosplay soutěže se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak skupiny (max. počet soutěžících v jedné skupině – 5 lidí), jednotlivci mohou mít pomocníky i bez cosplaye (např. podavače rekvizit)

– účastnit se může kdokoliv, soutěžící pod 15 let však pouze se svolením rodičů či zákonného zástupce (viz níže)

– cosplayer nesmí soutěžit s jakkoliv urážlivým, rasistickým či diskriminujícím kostýmem, stejně tak představení nesmí být rasistické nebo s urážlivým a sexuálním podtextem, porušení se trestá diskvalifikací, případně vykázáním z conu

– soutěžící se nesmí účastnit pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek

– soutěžící se musí chovat v souladu s pravidly conu

Xena equestria girls cosplay danmakuman sunset shimmer - 9111666944

K soutěži samotné:

Registrace do soutěže:

– Zájemci se mohou přihlásit na stránkách http://jihocon.unas.cz/ a to nejpozději týden před conem => 4. 8. 2021.

– Letos bude možná i registrace na místě, formulář naleznete u vstupu do přednáškové místnosti.

– V případě dotazu či nějakých nejasností můžete napsat též na mail (reg.jihocon@gmail.com).

Průběh soutěže a hlasování:

*Průběh soutěže

 • Nejdřív proběhne krátký rozhovor skládající se z:
 1. Popisu vaší postavy,
 2. odůvodnění jejího výběru,
 3. otázky okolo výroby kostýmu,
 4. drobné otázky na Vás, jakožto cosplayera.
 • Následované krátkou scénou (min 1 max, 5 minut)
 • Rozhovor s postavou = moderétor se bude ptát soutěžícího a on musí odpovídat, tak jak by odpověděla jeho postava (být v roly)
 1. Jak se máš?
 2. Proč jsi za náma přišel/a?
 3. Máš hezké šaty!
 4. atd.
 • Na konci ještě všechny představí moderátor a soutěžící udělají “promenádu”.

* Hlasování

 • Návštěvníci conu (včetně soutěžících) mohou hlasovat pomocí hlasovacích lístků přiloženým ke vstupenkám.
 • Každý návštěvník má jeden hlas.
 • Hlasování je anonymní

* Vyhlášení

 • Vyhlášení proběhne dle programu.
 • Účastník si musí pro svou výhru přijít osobně na vyhlášení.

 

Vyhrazujeme si právo zrušit soutěž, pokud bude méně jak 5 účastníků včetně skupin.

————————————————————————————————————————

 

Věc: Souhlas s účastí na Cosplay soutěži

Já ______________  __________________(zákonný zástupce)

souhlasím, aby moje dcera / můj syn/ mně svěřené dítě * _____________ ______________, narozen/a dne ________________
v___________________, se zúčastnila kostýmové soutěže na akci JihoCon 2020.

V_________________ dne _______________

Podpis:_______________

* nehodící se škrtněte