Roušky s sebou

Ahoja,
i když je naše akce za „dlouho“ přistoupíme k drobným opatřením proti té corona blbině.
Všechny účastníky tímto žádáme, aby si na akci vzali s sebou roušky. Nebudeme plošně vyžadovat nošení, pokud se něco nezmění.
A však může vás kdokoli poprosit, aby jste si vzali roušku na ústa a nos, když s ním budete mluvit. Taktéž vás může vyzvat organizátor, kdyby považoval za nutné vyšší ochranu.
 
Letos máme větší venkovní prostory, než roky předešlé. Takže se nebojíme přílišného shromažďování lidí.
Desinfekce pro všechny případy připravena.
 
Zprávy o té apokalipse dále sledujeme a budeme podle toho upravovat nastalou situaci.
 
Ach jo, a to jsme loni vyplítvali tak krásné téma postapo. Letos by se to náramě hodilo.