Strip za života skřetů díl 6.

Po skřetím světě se šíří nová, prudce nakažlivá nemoc. Proto i náš modrý skřet se uchýlil k obličejovému štítu.
Buďte jako modrý skřet. Klidně každému nadávejte, ale bezpečně.