Pravidla pro přihlášení 2021

Pravidla pro přihlášení 2021

Drazí JihoCoňáci,

těší nás, že se k nám chcete přidat. A však musíme si určit nějaká ta pravidla, aby se nám dobře žilo.

Registrace s platbou předem jsou otevřeny do 30.7.2021. A registrace s platbou na místě jsou o něco delší. Můžete jich využít do 4.8.2021.

Všechno zlé, je pro něco dobré. Kdo se registruje a zaplatí včas, ten bude mít levnější vstupné.

 

Cena?

  Jednodenní Celo-conové
Organizátoři 50 Kč  50 Kč
Registrovaní s platbou předem 60 Kč 120 Kč
Registrovaní s platbou na místě 80 Kč 150 Kč
Neregistrovaní 120 Kč  200 Kč

Varování: Je omezený počet lidí. Celková kapacita je 75 lidí. Raději se registruj předem, nebo na Tebe nemusí vyjít místo. Stále se snažíme, být con pro „chudé otaku“.

Pokud jsi mladší 15-ti let, potřebujeme souhlas tvých rodičů s účastí na akci, potažmo s přespáním.


Souhlas rodiče / zákonného zástupce s účastí na vícedenní akci.
Já ______________  __________________ souhlasím, aby moje dcera / můj syn/ mě svěřené dítě * _____________ ______________,

narozen/a dne ________________
v___________________, zúčastnil/a dvoudenního setkání JihoCon 2021, který se koná v Českých Budějovicích.

Telefonní kontakt na zákonného zástupce v době konání akce:
_______________

Souhlasím / nesouhlasím* s přespáním mého syna/dcery* na této akci.

V _______________________, ________________________
dne:_____________________                       podpis zákonného zástupce
* nehodící se škrtněte