Potřebné informace o Covid pravidlech

Opatření proti Covidu

Do akce zbýví ještě nějaký čas a proto se domníváme, že budou opatření ještě změněna. O jakýchkoli změnách informujeme.

TESTY, OČKOVÁNÍ A JINÁ OPATŘENÍ PŘED VSTUPEM

Pro vpuštění na akci je potřeba splnit jednu z následujících podmínek, které potvrdítě u vstupu:

 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší
  jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

 Je možné si stáhnout oficiální aplikaci Tečka. Je však lepší mít QR kód vytištěný
nebo v mobilu.

 Na místě budou k dispozici schválené antigenní samostesty za cenu 150 Kč.
Ale tuto možnost berte jako poslední. Není vyloučeno, že testů bude málo a testování zabere příliš mnoho času.

VNITŘNÍ PROSTORY

Je povinnost nosit respirátor či roušku při účasti na veřejné nebo soukromé akci,
při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším
než 10 osob, jde-li o vnitřní prostory staveb, nebo 30 osob, jde-li o vnější prostory,
a to včetně shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů; ve vnějších prostorách to platí v případě, kdy osoby mezi
sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Kapacita hlediště může být zcela zaplněna. Takže odpadá povinnost aby diváci byli  usazeni, tak aby mezi nimi bylo alespoň jedno neobsazené místo (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

Nadále platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 %
(bez výdechového ventilu), jde např. o respirátory FFP2 či nanoroušky.

V hledišti je možné konzumovat jídlo i nápoje. Ihned poté, co dopijete či dojíte si, prosím, nasaďte respirátor!

Pokusíme se mít co nejvíce programu venku.

VENKOVNÍ AKTIVITY

Ve venkovních prostorách není třeba mít nasazený žádný ochranný prostředek
nosu a úst.

Výjimku tvoří kulturní akce jako jsou koncerty, divadelní a filmová představení atp. Tam zůstává povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95). Na společenských akcích (večírky, oslavy atp.) je nutné mít ústa a nos zakrytý respirátorem, pokud se akce účastní více než 30 osob a nebude-li dodržen rozestup alespoň 2 metry od ostatních osob, nejedná-li se
o členy domácnosti. 

V překladu: diváci mohou být bez ochrany nosu a úst, musí však mezi sebou dodržet rozestup minimálně 2 metry (s výjimkou osob z jedné domácnosti).

VÝJIMKY V NOŠENÍ ROUŠEK A RESPIRÁTORU

Dětem do 15 let (včetně) postačí ve vnitřních prostorách jako ochrana chirurgická rouška. Důrazně však doporučujeme i pro ně použití respirátoru.

Respirátor není povinen nosit (dle vládních předpisů na nás se vztahujících):

 • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátoři, redaktoři a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie se členy domácnosti a dalšími blízkými osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením,
 • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále trenéři, další členové týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

SANKCE ZA NENOŠENÍ ROUŠEK

Povinnost nosit ochranný prostředek nosu a úst je stanovena mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. 

Jeho dodržování kontroluje městská (obecní) i státní policie. Pravomoci policie může dále vykonávat Celní správa a příslušníci Armády České republiky. Méně závažná porušení mimořádného opatření mohou být řešena domluvou, lze ale udělit i pokutu do výše 10. 000,- Kč. Pokutu lze uložit na místě nebo věc postoupit do správního řízení.

Pokud porušíte karanténu nebo izolaci, může se také jednat o trestný čin šíření nakažlivé nemoci.

Sankce upravují tyto právní předpisy:

Pravomoc policie kontrolovat nošení ochranných prostředků nosu a úst plyne ze zvláštního zákona. Sankce pak plynou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 92n odst. 1 písm. b) tohoto zákona) a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 91 tohoto zákona).

 To si děláte …! Proč vymýšlíte takové kraviny?

My si je, bohužel, nevymýšlíme. S dotazy na tato omezení se,, prosím obraťte na úřad vlády, ministerstvo zdravotnictví, či jiné “kompetentní” orgány státu.

 

ZDROJE:

https://covid.gov.cz/situace/kultura/festivaly

https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/sankce-za-nenoseni-rousky

https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-venku

https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnich-prostorech-staveb

https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnich-prostorech-staveb