Cestou necestou

Základní otázkou je, jak se dostat?

Ano, i k nám chodí noví lidé, kteří netuší. Pro tyto je zde tento informativní článek. Doufám, že pomůže.

Pěšky

Můžete si dát příjemnou procházku skrz krásy Českých Budějovic. Na cestě si nezapomeňte povšimnout Černé věže, krásné modré radnice, kašny se Samsonem a dvou parků. Před plovárnou bývají výstavy soch a Stromovka za řekou je zajímavá velkým množstvím zajímavých stromů (bohužel se cesta tímto parkem příliš nezabývá).

Upozornění pro ty, jež pojedou autobusem. Trasa vyráží z vlakového nádraží hned naproti. Proto je důležité se napojit v nejbližším bodě na trasu. Navrhuji na ulici Lanově.

Mapa: https://mapy.cz/s/3rWuU

 

MHD

Z nádraží můžete využít MHD č. 1 a 3. Vystupovat pak budete na zastávce Výstaviště.

Následně půjdete směr Kaufland. U Kauflandu na kruhovém objezdu se dát do práva a jít za nosem (nebát se, silnice navazuje na pěšinu). Je to hned první budova napravo za pěšinou.

Mapa: https://mapy.cz/s/3rWvP

 

Autem

Ano, i autem se před con dokážete dostat. Problém však je s parkováním. Pokud budete chtít vzít svého čtyřkolého mazlíčka, nechte ho prosím na parkovišti v ulici Pasovská či U Stromovky. V těchto ulicích není placená zóna. U Kauflandu nedoporučujeme parkovat, protože je zde kontrolované parkoviště.

Řidiče předem varuji, že mapy výše uvedené jsou pro pěší a nejsou průjezdné, pokud nemáte terénní motorku.

Datum

Hody hody JihoCon… Dej nám datum jisto jistý…

Tak už víme, kdy se uvidíme. Budeme se na Vas těšit druhý víkend v srpnu. Pro ty, jež nechcou počítat, to je: 10. až 11. 8. 2019.

Ti, jež chcou pomáhat, můžou přijít i o den až dva dříve.

Dale pro Vas máme neformální setkání v pátek 9. 8. od 19:00. Na toto setkání se neplatí vstupné. Půjde o posezení u grilu bez programu.

 

Gajeel x Levy , Lilly

Dračí doupě

Pondělní překvapení, zas v úterý. No jo, já vím, už to není vtipné….
Tentokrát pro Vás máme novinku ze světa her. Na JihoCon 2019 si budete moci zahrát Dračí Doupě.
Bližší informace se hodí, no ne? Tak tady je máte:

Název: The time (čas)

Popis: Kouzelník, který se stal titánem záhadně zmizel. To jediné, co drželo síly dobra i zla zpátky. Země zpustošená novým bojem zla a dobra po něm zbyla. Cesta dlážděná je krví, zlatem i kouzly. Stát se nesmrtelným je jen začátek.

Systém: vlastní

Svět: Skaurul

Tvorba postav: Kdykoliv před začátkem hry.
Po zahájení hry v daný den již není možné se přidat.

Délka hry: Neomezeně, krátká pauza po každé hodině hraní.

Počet hráčů: Neomezený

Doplňující informace: I pokročilí hráči jsou zde začátečníky.
Hra pro kohokoliv, kdo si stihne včas vytvořit postavu, než proběhne zahájení hry.

 

Téma JihoCon 2019

Drazí přátelé, přinášíme Vám vyhlášení naší ankety.
I Váš názor nás zajímá. Proto jsme se Vás ptaly, jaké téma pro JihoCon 2019 by se Vám líbilo.
Výsledek je jasný, drtivou přesilou, jednoho hlasu, vyhrává téma postapo. Proto se můžete těšit na JihoCon s tímto tématem. Co to znamená? Krom plakátů, výzdoby tak i nějakou tu přednášku v tomto duchu.
Děkujeme za Váš zájem a zapojení.

Pravidla

Pravidla JihoConu

 

 1. Návštěvník je srozuměn s tím, že pokud poruší tato pravidla, může mu být odebrána vstupenka a bude vykázán z prostor akce bez nároku na náhradu vstupného.
 2. Dodržujte zákony ČR. A požární předpisy. A aktuální opatření.
 3. Po 22. hodině jsou návštěvníci povinni dodržovat noční klid v celém areálu i uvnitř budov.
 4. Návštěvník je povinen udržovat pořádek a čistotu v areálu.
 5. Návštěvník nesmí svévolně poškozovat vybavení a zařízení areálu.
 6. Návštěvník je povinen po celou dobu akce viditelně nosit vstupenku. Pokud se s ní cokoliv stane, musí neprodleně kontaktovat organizátora.
 7. Vstup na akci je na vlastní nebezpečí. Organizátoři nezodpovídají za případná zranění.
 8. Návštěvníci jsou povinni dbát na svou osobní bezpečnost i na bezpečnost ostatních.
 9. Konzumace tabákových výrobků je povolena pouze osobám starším 18ti let. V areálu conu je zakázáno kouřit vyjma stanovená místa. 
 10. V areálu conu je zakázáno požívat omamné a psychotropní látky. Do prostor conu nesmí vstupovat osoba pod vlivem těchto látek.
 11. Kouření vodních dýmek je považováno za kouření a vztahují se na něj omezení uvedená výše.
 12. Věkové omezení přednášek 18+ je závazné
 13. Návštěvníci mladší 15ti let jsou povinni přinést na akci vytištěné a podepsané Svolení rodičů.
 14. Návštěvníci jsou povinni se zdržet sexuálních aktivit, včetně veřejného osahávání a také jakýchkoliv jiných erotických činností a náznaků. Zachovávat pravidla slušného chování.
 15. Za pásku se nechodí. Prostory za páskou se nepovažují za prostory conu a jsou soukromým pozemkem.
 16. Vždy je nutné dbát pokynů organizačního týmu, pokud tyto nejsou v rozporu s pravidly akce.
 17. Vstup do Arény je na vlastní nebezpečí a pouze za přítomnosti dozoru arény.
 18. Je přísný zakázáno na JihoCon nosit vlastní alkoholické nápoje. Alkohol konzumovaný v prostorách conu bude zabaven. Je zakázáno vstupovat do prostoru conu v opilosti. Alkohol nebude ani na prodej. (Výjimku z tohoto pravidla mají jen aktivity – soutěže, které bude mít pod kontrolou určený organizátor.)
 19. Případné nálezy odevzdej organizátorovi v Přednáškové místnosti.
 20. Za odložené věci organizátoři JihoConu nezodpovídají.
 21. Zakoupením vstupného souhlasíš s pravidly conu, případným pořizováním audiovizuálních záznamů a evropskou směrnicí GDPR.
 22. Měj u sebe pro jistotu roušku či respirátor a nakládej s ní dle aktuálních nařízení vlády, ministerstva, hygieny či jiné k tomu příslušné organizace.
 23. Užij si akci!

 

Pozn.: JihoCon letos třídí odpad. Tak se taky zapojte.

——————————————————————————————–
Souhlas rodiče / zákonného zástupce s účastí na vícedenní akci.


Já ______________  __________________ souhlasím, aby moje dcera / můj syn / mě svěřené dítě * _____________ ______________,

narozen/a dne ________________
v___________________, zúčastnil/a dvoudenního setkání JihoCon 2021, který se koná v Českých Budějovicích.

Telefonní kontakt na zákonného zástupce v době konání akce:     
_______________

Souhlasím / nesouhlasím* s přespáním mého syna/dcery* na této akci.    

V _______________________, ________________________
dne:_____________________                       podpis zákonného zástupce


 * nehodící se škrtněte